Properties

Sales

Land For Sale-Homagama

හෝමාගම මාගම්මන පර්චස් 6.5 බිම් කොටස් දෙකක් විකිණීමට ඇත. 128 බස් පාරට 400m. හෝමාගම නගරයට 2.5km. දියගම කැම්පස් එකට 800m . පර්චස් 1. රු 670000/= 0705011780

Rs.6,700,000
Sales

Land For Sale-Homagama

හෝමාගම නගරයට ඇවිදයන දුරින් පර්චස් 7.5 විකිණීමට. හයිලෙවෙල් පාරට 200m. Kottawa highway entrance ekata 1km. හෝමාගම නගරයට 300m. ලක්ෂ 88.යි. 0705011780

Rs.8,800,000
Sales

Land For Sale-Horana

හොරණ නගරයට කිලෝමීටර් 06යි මොරගාහෙන නගරයට කිලෝමීටර් 04යි.අතුරු බස් පාරට ම්ටර් 500යි .නිස්කලංක මනරම් පරිසරයක් .සමග පච් .560ක .බ්ම්කොටසක්.ව්කිනිමට .පච් 01ක්.රු.60000යි.අමතන්න0778120314 watsapp ditels

Price on call
Sales

Land For Sale-Kurunegala

මීගමුව කුරුණෑගල , ගිරිඋල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයට 500m දුරින් මාකදුර නගරයේ වැවකට මායිම්ව හා කාපට් මාර්ගයට මුහුනලා පර්චස් 252ක වටිනා පැළපොල් ගස් සහිත සංචාරක ව්‍යාපෘතියක් සදහා සුදුසු ඉඩම වහාම විකිණීමට... 🏝️🏝️🏝️🏝️🏝️🏝️🏝️🏝️🏝️🏝️🏝️ ✅ පර්චස් 252යි.. ✅ පර්චස් 1ක් 120000/=යි.. ✅ නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු.. 👉 ඉඩමේ කැඩෙන පොල්ගස් 25ක් පමන හා පැළපොල් වගාව සම්පූර්ණයෙන් සිටුවා ඇත.. 👉 ඉඩමට [...]
Price on call
Sales

Land For Sale-Kurunegala

කුඹුරු යායකට මුහුනලා සහ කාපට් මාර්ගයට ආසන්නයේ පිහිටා ඇති මෙම වටිනා ඉඩම කුරුණෑගල මැල්සිරිපුර අබන්පොල ප්‍රදේශයේන් විකිනීමට තිබේ .. පදිංචියට සුදුසු වැදගත් වටපිටාව සින්නක්කර ඔප්පු පර්චස් 44 මිලදී ගනු ලබන කෙනෙකුට මෙම ඉඩම යාවට ඇති සුවර්නබූමි පර්චස් 34ක් නොමිලේ ලබා දෙමි.. ලගම නගරය අබන්පොල දුර මීටර් 500ක් පමන… ඉඩමේ සිට මැල්සිරිපුර නගරයට දුර කිමි 2.5ක් […]

Rs.4,400,000
Sales

Land For Sale-kurunegala

අක්කර 3 පර්චස් 52 ඉඩම විකිනීමට මිල ලක්ශ 220 මිල ගනන් සාකච්චා කල හැක. කුලියාපිටිය හෙට්ටිපොල ප්‍රදාන පාරට 400m වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න.077 2346069..

Rs.22,000,000
Sales

Land For Sale-Puttalam

පල්ලම නගරයට නුදුරින් කජු සහිත අක්කර 38 විකිණීමට ඇත නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු පොල් වගාවට හා ඕනම කර්මාන්තයකට කුකුල් ෆම් එකක් සදහා ඉතා සුදුසුයි🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗 ආපදා වන අලි කරදර නොමැත ජල පහසුකම් හා සම්පූර්ණ කම්බි වැට ගසා මුර නිවස තෙකලා විදුලිය ඕනම වාහනයක් යා හැකි පුළුල් මාර්ග පහසුකම් සහිතයි අක්කරයක මිල ලක්ෂ 17 අමතන්න 0765675210

Rs.1,700,000
Sales

Land For Sale-Kandy

මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය ආසන්නයේ පර්චස් 24ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. ජල විදුලිය පහසුකම් සහිතයි සින්නක්කර ඔප්පු පර්චස් එකක් ලක්ෂ 800,000 මිල සාකච්ඡා කල හැක    

Price on call
Sales

Land For Sale-Kandy

#ගම්පොල දොලුව මාර්ගයේ ගලහා හංදියේ සිට 8km දුරින් වාරියගල පර්චස් 30ක මනරම් පරිසරයක පිහිටි ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.ජලය විදුලිය මාර්ග පහසුකම් සහිතය 🛑සින්නක්කර ඔප්පු මිල ලක්ශ 50/= ☎0776632941

Rs.5,000,000
Sales

Land For Sale-Kandy

📌️අක්කර 19ම ලක්ශ 150/=📌️ #උඩුදුම්බර කාපට් මාර්ගයට මාර්ගයකට මුහුණලා සින්නක්කර ඔප්පු සහිත අක්කර 19ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත ☎️0776632941

Rs.15,000,000
Sales

Land For Sale-Horana

හොරණ නගරයට කිලෝමීටර් 06යි බස් මාර්ගයට මුහුණලා .තනි කාමරයක් සාදාඇත ජලය විදුලිය සමග ආයොජනයකට සුදුසු ඉඩමක් .පච් 12යි.ම්ල ලක්ෂ 36යි අමතන්න0778120314

Rs.3,600,000
Sales

Land For Sale-Kandy

උඩදුම්බරින් ප්‍රධාන පාරට මුහුනලා ඇතිඅක්කර 2 තුන්කාලක ඉඩමක් තියෙනවා විකිනීම ට ලයිට් වතුර ඇත හිසි ඉඩමක් ගාන සාකච්ඡා කර ගත හැක

Price on call
Sales

Land For Sale-Horana

ඉංගිරිය මඩල ප්‍රදේශයේ අක්කර 10ක රබර් ඉඩමක් .කැපුම් දමා ඇති අලුත්ම රබර් ගස්. කාපට් පාරට මූණත සිට ජලය විදුලිය ඇත.විශාල කොස් ගස්40ක්ද ඇත .ම්ල ලක්ෂ 275යි .අමතන්න0778120314

Rs.27,500,000
Sales

Land For Sale-Divulapitiya

🏘️ දිවුලපිටිය බඩල්ගමින් අලුතින් නිවසක් ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ 🏘️ පර් 1️⃣3️⃣▪️5️⃣ අංගසම්පූර්ණ නිවස 🏘️ ලක්ෂ 8️⃣8️⃣ /= ( මිල සාකච්ඡා කරගමු ) 🏘️ ☎️ 0️⃣7️⃣2️⃣3️⃣3️⃣9️⃣8️⃣3️⃣0️⃣8️⃣ 🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸 🏘️ සම්පූර්ණ නිවසම ටයිල් කරලා තියෙන්නේ 🏘️ සම්පූර්ණ නිවසම සිවිලිම් කරලා 🏘️ අලංකාර මිදුලක් 🏘️ වැරෙන්ඩාව 🏘️ සාලය 🏘️ කෑම කාමරය 🏘️ කාමර 2️⃣ 🏘️ මුලුතැන්ගෙය 🏘️ බාත් රූම් එක 🏘️ […]

Rs.8,800,000
Sales

Land For Sale-kurunegala

අක්කර 1හා2 පොල් ඉඩම් කිහිපයක් හෙට්ටිපොළ /බිංගිරිය /හලාවත අතර විකිණීමට ඇත  සින්නක්කර ඔප්පු අක්කරය ලක්ෂ 50 සිට පැවරුම් ඔප්පු අක්කරය ලක්ෂ 35 සිට  අමතන්න 0768251619

Rs.5,000,000
Sales

Land For Sale-Kandy

සන්චාරක කර්මාන්තයට වඩාත් සුදුසු. ගම්මිරිස්. තේ. වගාව සහිත සාමාන්‍ය මට්ටමේ ආදායම් ලබන මෙම ඉඩම සන්චාරකයින් බහුලව ගැවසෙන මහනුවර හුන්නස්ගිරිය ප්‍රදේශයේන් විකිනීමට තිබේ ..   👍ඉඩමටම කාපට් මාර්ග . 👍මහනුවර මයියන්ගනය ප්‍රධාන මාර්ගයට දුර කිමි 1.5ක් පමන.. 👍අක්කරයක මිල ලක්ෂ 35ක් පමනයි ..   විස්තර සදහා දුරකතනයෙන් පමනක් සම්බන්ධ වන්න ..   කරුණාකර ගැනුම් කරුවන් පමනක් […]

Rs.3,500,000
Sales

Land For Sale-Puttalam

🎈 පුත්තලමේ අක්කර 12 ක ඉඩම ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට 🌴 අක්කරයක මිල ලක්ශ 22ක් පමනයි 🌴 කුකුලු ෆාම් එක්කට සහ කර්මාන්තශාලාවකට වඩාත් සුදුසුයි 🌴 ඉඩම ඉදිරියෙන් කාපට් පාර ☎️ 0785705217 waTSAP ,imo ☎️ 0773696484 voice

Price on call
Sales

Land For Sale-kurunegala

පදිංචියට සහ හොටෙල් ව්‍යාපාරයකට සුදුසු පිටුපසින් කුඹුරු යායකට මුහුනලා ඇති මෙම පර්චස් 78ක ඉඩම කුරුණෑගල මැල්සිරිපුර අබන්පොල ප්‍රදේශයේන් විකිනීමට තිබේ ..   ඉඩමේ සිට කුරුණෑගල දඹුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයට ඇති දුර මීටර් 500ක් පමන.(ඇතුලත කාපට් මාර්ගයකට ආසන්නව ඉඩම පිහිටා ඇත ) 👍 පර්චස් 44ක් සින්නක්කර ඔප්පු(පර්චස් 1ක මිල රු60000යි.) 👍 පර්චස් 34ක් ජයබූමි ඔප්පු (පර්චස් 1ක […]

Price on call
Sales

Land For Sale-Kurunegala

⚠️️ඉඩමක් විකිණීමට⚠️️   කුරුණෑගල නගරයෙන් සුපිරි ඉඩමක්. සාරගම / ගෝනගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ හංවැල්ල ඉඩම පිහිටා ඇත.   කුරුණෑගල සිට ඉඩමට දුර 11 km   ආයෝජනයටත් පදිංචියටත් සුදුසු ඉඩමක්… කුරුණෑගල නගරයට විනාඩි 15 යි. විදුලිය / නල ජලය වෙළඳසැල්, අධ්‍යාපන ආයතන, කුඹුරු අසාන්නයේ පිහිටි තැනිතලා ඉඩම පර්චස් 15 ක් වේ. පිවිසුම් මාර්ග ඇත/ විදුලිය උවද අපහසු […]

Rs.1,200,000
Sales

House For Sale-Palandeniya

කුරුණෑගල – පුත්තලම මාර්ගයේ පැල්ලන්දෙණිය අගනා පර්චස් 25 ක බිම් කොටසක්, කුරුණෑගලට 3km විදුලිය හා ජලය පර්චස් එකක් , Rs = 275,000/= ✅0772042575 call ✅0785700975 call 25 perches for sale in Kurunegala Puththalam road Pellandeniya 4.5km to Kurunegala Electricity and water There’s a wall around the land perch, Rs = 275,000/= ✅0772042575 call ✅0785700975 call

Rs.275,000
Sales

Land For Sale-Kurunegala

කොළඹ කුරුණෑගල 5 ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුනලා හා මා- ඔයට මායිම්ව මීරිගම ආසනයේ නාල්ල…අක්කර 5.5ක වටිනා ඉඩමක් වහාම විකිණීමට.. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅   ❎ අක්කර 5.5යි.. ❎ මිලියන 65යි.. 👉 මිල විශේෂ වෙනසක් කරගත හැක.. ❎ මුරයකට 2000ට වැඩි පොල් පළදාවක් සහිතයි.. ✅ නිවසක් හා මුරගෙයක් සහිතයි.. 👉 ජලය හා විදුලිය සහිතයි.. 👉 කෙසෙල් , අඹ , රඹුටන් […]

Rs.6,500,000
Sales

Land For Sale-Kurunegala

කොළඹ කුරුණෑගල 5 ප්‍රධාන මාර්ගයට 2km දුරින් දිවුලපිටිය නගරයට නුදුරින් හොදම පළදාවක් සහිත පොල් ඉඩමක් වහාම විකිණීමට… ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅   ⛔ අක්කර 5යි.. ⛔ මිලියන 55යි.. ⛔ නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු.. 👉 මුරයකට 4500ට වැඩි පොල් පළදාවක් සහිතයි.. 👉 දෙවැනි පොල් වගාව දමාඇත.. 👉 වගාවන් 3ක පොල්ගස් සහිතයි.. ✅ නිවාස 2ක් සහිතයි.. 👉 ජලය හා විදුලිය සහිතයි.. […]

Rs.5,500,000
Sales

Land For Sale-Kurunegala

මෙම පොල් අක්කර 5ක ඉඩම කුරුණෑගල ඉබ්බාගමුව කුබුක්වැව ප්‍රදේශයේන් විකිනීමට තිබේ ..   ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට මීටර් 500ක් පමන ආසන්නව පිහිටා ඇත ..   මුරයකට පොල් 2500ක් අක්කරයක අවසන් මිල ලක්ෂ 50යි ..   විස්තර සදහා දුරකතනයෙන් පමනක් සම්බන්ධ වන්න ..   කරුණාකර ගැනුම් කරුවන් පමනක් අමතන්න .0760845522

Rs.5,000,000

Compare